Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej tonerincena.pl oraz związane z tym prawa i obowiązki użytkowników. Korzystając z tej strony, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin w pełni.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z tej strony, jak również w zakresie przesyłanych treści i informacji.

Rejestracja

Korzystanie z większości funkcji dostępnych na stronie tonerincena.pl wymaga rejestracji. Rejestracja jest otwarta dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Wszelkie przekazywane podczas rejestracji dane osobowe muszą być prawdziwe i poprawne.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta oraz za wszelkie działania podejmowane przy użyciu swojego konta. Administrator strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z nieupoważnionego dostępu do konta użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych podczas rejestracji oraz do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia regulaminu.

Prawa autorskie

Treści publikowane na stronie tonerincena.pl są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela strony. Kopiowanie, powielanie, dystrybucja lub jakiekolwiek inne wykorzystanie treści bez zgody jest zabronione i może podlegać karze zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedzialność

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie treści, które zamieszczają na stronie, w tym za treści naruszające prawa autorskie, prawa osób trzecich, treści niezgodne z prawem, treści obraźliwe lub wulgarnie.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści, które są niezgodne z regulaminem, oraz do zablokowania lub usunięcia kont użytkowników, którzy łamią regulamin.